На Фокус

11

В това видео на Философия с отворен достъп професор Джефри Сейр-МакКорд (Университет на Калифорния в Чапел Хил) обяснява дилемата на затворника. Дилемата на затворника е сценарий, в който ако всяка страна направи рационален избор, се стига до по-нежелан резултат за всяка страна, отколкото ако всеки участник беше избрал индивидуално по-непредпочитани опции.