Международен ден на

РЕКА ДУНАВ

#DanubeDay #DiscoverDanube

Денят на река Дунав се отбелязва от 29 юни 1994 г., когато 13 държави и Европейската комисия подписват международната Конвенция за опазване на река Дунав.

А на 29 през 2004 г., по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път се организира кампания „Ден на Дунав“.

Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

Мотото на кампанията и през тази година е „Открий Дунав“, като по този начин се насърчава участието във всички дейности, които биха могли да допринесат за опазването на Дунав и притоците й.

Всяка година по повод 29 юни се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река чрез различни форуми. „Дунавската декларация“ от 2016 г. поставя като приоритет превръщането на басейна на река Дунав в по-чист, по-здравословен и по-безопасен за всички граждани.

Денят на Дунав се превърща в най-големия речен празник в света – с фестивали, конференции, срещи и образователни събития, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни или творчески надпревари, иновативни екологични ателиета и изложби, концерти и много други. Чрез разнообразието от прояви се цели да се покаже активността и грижата за опазването на околната среда и река Дунав в ежедневието.

В чест на Международния Ден на река Дунав, ви предлагаме да се гмурнем надълбоко и да обърнем внимание на някои любопитни факти за река Дунав.

Donau, Dunaj, Duna, Дунай или просто Дунав. Името на тази величествена река, произлиза от протоиндоевропейското dānu, а латинската форма Danubius е име на речно божество.

Река Дунав е позната още от древността. В древногръцката митология тя е споменавана с името Истър и е една от 25-те големи реки – синове на Океан и Тетида. На Дунав е посветен известният валс на Йохан Щраус – „На хубавия син Дунав“, а румънският композитор Йосиф Иванович я увековечава в своя валс „Дунавски вълни“. А ние българите имаме „Дунавско хоро“, повод да се хванем за ръце и да танцуваме.

Дунав е втората по големина река в Европа, след Волга, с дължина 2 852 км. Дълбочината на Дунав на места е повече от 30 метра. През месеците май и юни реката има най-голямо пълноводие. Тя и притоците й са една от най-важните речни системи в Европа. Басейнът й заема 817 000 км ², реката има 120 основни притока и много повече по-малки и така формира огромен водосборен басейн.

Дунав преминава през 10 държави, събира води от още 9 и така свързва общо 19 държави и 81 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова, Украйна, Швейцария, Италия, Полша, Македония и Албания, и се влива в Черно море.

Река Дунав и нейните притоци са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, място за отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за европейската дива природа. Басейнът на река Дунав се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.

При вливането си в Черно море Дунав се разделя на три ръкава – Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният – Килийският ръкав, е граница между Румъния и Украйна. Средният ръкав — Сулинският, е най-пълноводният и най-дълбокият. Между Килийския и Георгиевския ръкав има площ 4340 km².

Дунав преминава и през цели четири столици. Това са Виена, Братислава, Будапеща, Белград. Точно заради това тя винаги е била важен търговски път, който е свързвал Черноморието и Централна Европа. Изпъстрена с дъх спиращи и величествени природни гледки.

По поречието на река Дунав са разположени едни от най-красивите градове в Европа, сред които столици, големи пристанища и китни малки градчета – Виена, Братислава, Будапеща, Белград, Нови Сад, Гьор, Линц, Регенсбург, Дробета-Турну Северин, Тулча, Вуковар, Измаил, Донауешинген, Дюрнщайн, Мелк, Естергом, Сентендре, Кремс-ан-дер-донау, Келхайм, както и нашия роден град Русе. Списъкът е богат на възможности за общуване между младите хора.

Дунав е включена в списъка на най-застрашените реки в света, изготвен за Световния ден на водата през 2007 г.

В река Дунав има 120 малки наносни острова, 70 от тях са български. Най-големи са: Житния остров (дълъг 100 км и широк 25 км) – в Словакия, Маргит и Чепел – в Унгария, и Персин (42 кв. км) – в България.

Дунавският пролом Железни врата, между Сърбия и Румъния, е най-големият пролом в Европа (132 км). Най-тясната част на пролома е широка само 150 м, но точно тук Дунав достига най-голямата си дълбочина – 50 м.

Биоразнообразието на река Дунав може да се сравнява с това в Австралия на Големия бариерен риф. По делтата на реката Дунавската биосферна администрация отчита, че има повече от 5000 отделни вида животни и растения по поречието. Освен това на Дунав е най-голямото количество тръстика в целия свят. Тъй като река Дунав е на кръстопътя между централна и източна Европа, това я прави търсено и предпочитано място за обитание сред дивите животни и птици.

Първите данни за водния път на Дунав са описани подробно в литературата още от древността. Най-ранните достоверни сведения за Дунав се съдържат в съчиненията на древногръцкия историк Херодот от 5 век пр.н.е. В литовските народни песни Дунав се споменава по-често, отколкото най-дългата литовска река Неман. В поредицата „Стар Трек“ има клас малки космически кораби, наречен „Дунав“, използван от Звездния флот на Федерацията, най-вече в епизодите на „Стар Трек: Космическа станция 9“.

Вижте повече: http://www.danubeday.org/

По материали от интернет: 29.06.2022 г.