The Phoogle Project

The PHOOGLE Project - светът на креативността, иновациите и предприемачеството...

Кариерно консултиране (GCDF), професионално ориентиране и развитие, предприемачество и креативна индустрия...