НеД@

е-Новините

Световният ден на философията през 2021 година отбелязваме на

18 ноември:

„Мисля, следователно съществувам.“

Световен ден на философията е обявен от ЮНЕСКО и се чества ежегодно на третия четвъртък от месец ноември. За първи път проявата е организирана през 2002 година.

С честването на Деня на световната философия всяка година ЮНЕСКО подчертава непреходната стойност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка култура и за всеки отделен човек.

При създаването на Световния ден на философията през 2005 година генералната конференция на ЮНЕСКО подчертава значението на тази дисциплина, особено за младите хора, като подчертава, че „философията е дисциплина, която насърчава критичното и независимо мислене и е способна да работи за по-добро разбиране на света и за насърчаване на толерантност и мир“.

Чествайки Световния ден на философията всяка година се подчертава трайната стойност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка култура и за всеки индивид.

Философията е вдъхновяваща дисциплина, както и ежедневна практика, която може да трансформира обществата.

- като позволява да се открие разнообразието на интелектуалните течения в света, философията стимулира междукултурния диалог;

- като събужда умовете за упражняване на мислене и аргументирана конфронтация на мнения, философията помага за изграждането на по-толерантно, по-уважително общество.

По този начин помага да се разберат и да се отговори на основните съвременни предизвикателства чрез създаване на интелектуални условия за промяна.

Този Световен ден на философията принадлежи на всеки, който се интересува от философия във всяка една точка на света.


В този Ден на колективно упражняване на свободно, аргументирано и информирано мислене за основните предизвикателства на нашето време, всички партньори на ЮНЕСКО се насърчават да организират различни видове дейности - философски диалози, дебати, конференции, семинари, културни събития и презентации около общите темата на Деня, с участието на философи и учени от всички отрасли на природните и социални науки, преподаватели, учители, ученици, студенти, журналисти и други представители на средствата за масова информация, както и широката общественост.