Световен ден на

ФИЛОСОФИЯТА

Вече 20 години отбелязваме най-голямото достижение на човешката култура и цивилизация... Световен ден на философията 17 ноември 2022 година

ЧОВЕКЪТ НА БЪДЕЩЕТО


За да отпразнуват Световния ден на философията през 2022 г., ЮНЕСКО и Le Fresnoy – Национално студио за съвременни изкуства организират симпозиум и изложба на тема „Човекът на бъдещето“ в централата на ЮНЕСКО в Париж, зала II, от 16 до 18 ноември 2022 г.


В един свръхтехнологичен свят самата концепция за човечеството е в постоянна еволюция. Какво наричаме днес човек? Какво продължаваме да наричаме "хора" въпреки очевидната историческа еволюция и несигурното бъдеще, пред което сме изправени? Свидетели ли сме на толкова радикална трансформация, че самата дефиниция, освен хуманистичният хоризонт, е остаряла? Как можем да си представим новите фигури на човека в бъдещето?


Със своя уникалност, секторът на ЮНЕСКО за социални и хуманитарни науки предоставя идеален форум за разглеждане на тези етични и епистемологични дилеми и предлага мултидисциплинарна и мултикултурна перспектива, обединяваща различни области на знанието.


В сътрудничество с Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, център за следдипломни изкуства и аудио визуални изследвания, е разработена програма около следните теми и области на дисциплинарно структуриране: антропология, естествени науки, постколониализъм, технологии и проблеми, пол, отпадъци, изобретения, перспективата за дълго време и космоса.


Световен ден на философията е обявен от ЮНЕСКО и се чества ежегодно на третия четвъртък от месец ноември. За първи път проявата е организирана през 2002 г.


С честването на Деня на световната философия всяка година ЮНЕСКО подчертава непреходната стойност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка култура и за всеки отделен човек. ЮНЕСКО е организация, тясно свързана с философията, в нейния критически и конструктивен аспект.


При създаването на Деня на световната философия през 2005 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО подчертава значението на тази дисциплина, особено за младите хора, като подчертава, че „философията е дисциплина, която насърчава критичното и независимо мислене и е способна да работи за по-добро разбиране на света и за насърчаване толерантност и мир“. Генералната конференция на ЮНЕСКО е убедена, че „институционализирането на Деня на философията в ЮНЕСКО като Ден на световната философия ще спечели признание и ще даде силен тласък на философията и по-специално на образованието по философия по света“.


В Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе Световният ден на философията се отбелязва от 2007 г. с различни кампании за повишаване на интереса към философското знание, философската чувствителност и философското отношение към света.