кариерно ориениране

професионално развитие

Международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие GCDF е създадена през 1997 г. от най-голямата институция в света, която разработва и въвежда сертификационни програми за консултанти – NBCC International. Сертификатът е признат в над 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, България, Турция и др.

Главният фокус на програмата GCDF е развитието на умения и знания за оценка на потенциала, силните страни и областите за развитие на хората, както и умения за консултиране, коучинг, менторинг у обучаващите се.

Консултирането и подпомагането на развитието през целия живот са две универсални умения, които са приложими и в области като:

- Подбор;

- Създаване на модели за оценка на персонал;

- Оценка на нуждите от обучение;

- Разработване на програми за развитие – индивидуални и колективни;

- Развитие на меки умения;

- Разрешаване на конфликти;

- Мотивиране на служители;

- Управление на екип;

- Даване и получаване на конструктивна обратна връзка.