08.02.2022

Международен ден за безопасен интернет


Рютгер Улсен Хауер: " ... когато се появи интернет, се оказа, че съществува свят без стени и врати. Вместо тях има връзка. Ти не знаеш, къде ще те заведе, но ясно осъзнаваш, че това е връзка със света. Мен не ме изненадва, че хората влизат във виртуалното пространство."

БНТ 2 "Новото познание":

Подсъзнанието е информацията, съхранена в човешката душа