Как се учредява

организация с нестопанска цел

12-1-8 Как се учредява организация с нестопанска цел