относно

Mr Ivanov's INFO & EDU стартира на 10 март 2003 г.

и е насочен към:


  • популяризиране на философското и психологическото знание и компетенции;

  • подпомагане (педагогическо) на обучението по психология и философия;

  • развитие на критическото и творческото мислене и емоционалната интелигентност;

  • възпитание в принципите на гражданското образование и активно участие в обществените процеси и явления;

  • кариерно образование (ориентиране в избор на професия и личностно, професионално и кариерно развитие);

  • развиване на умения за инициативност и предприемачество и управление на личностното и професионалното развитие;

  • провеждане на чуждоезикови курсове по английски език.

Mr Ivanov’s INFO & EDU e проект на Свилен Иванов, старши учител по философия и английски език, консултант по кариерно развитие (GCDF) и психодрама-асистент...