тренинги

проведени от г-н Иванов

Иновативни методи на оценяване 2024

Обучение по професия "Продавач-консултант" (2022)

Обучение по професия "Деловодител" (2021)

Умения за работа в екип (2016-2021)

Обучение по професия "Финансов отчетник" (2020)

Умения за управление на времето (2018 - 2020)

Умения за оценка и управление на риска (2018)

Мултикултурни и социални аспекти при обслужването на клиенти (2017)

Умения за управление на конфликти (2016)